Hvad er en SWOT-analyse?

SWOT-analysen er en af de mest udbredte analyser brugt indenfor strategi og forretningsudvikling i private og offentlige organisationer. Analysen er nem og forholdsvis hurtig at lave. Den giver dog et fint overblik over, hvilke aspekter af organisationen man kan udnytte, og hvilke man skal arbejde på, for bedst at kunne udnytte de muligheder man har, og ruste sig mod de udfordringer der måtte komme.

SWOT-analysen er også flittigt brugt på landets handelsskoler, og ses som en af grundanalyserne i fag som afsætning. Her er det særligt SWOT analysens alsidighed, der gør den populær, da man kan bruge den på alle typer af organisationer og virksomheder. 

Hvad står S-W-O-T for?

Strengths – Styrker

Første bogstav er S, som står for strengths – altså styrker. Dette punkt repræsenterer de styrker, man har internt i virksomheden. Der vil sige, alle de ressourcer du har kontrol over, som giver dig en konkurrencemæssig fordel i forhold til dine konkurrenter. Der er altså tale om faktorer, du har internt i virksomheden, som du kan råde over. Det kan være virksomhedens medarbejdere, processer, maskiner, placering og andre ting, som virksomheden “nemt” kan ændre, eller på anden vis disponere over. 

Weaknesses – Svagheder

W står får weaknesses – på dansk svagheder. Svaghederne er modpolen til styrkerne, og holder sig også til interne faktorer i virksomheden. Her er der tale om alle de ting i virksomheden, som stiller dig svagere ift. dine konkurrenter. Her er det vigtigt, man ikke kigger på hvad konkurrenterne er gode til, men derimod hvor “din” virksomhed er “svag”. Igen skal det være interne ting, som du rent faktisk kan råde over, og har mulighed for at gøre noget ved. Formålet med analysen er netop at synliggøre disse svagheder, så man har mulighed for at arbejde på dem, og forbedre dem.  

Opportunities – Muligheder

O’et står for opportunities, som repræsenterer virksomhedens muligheder. Når vi kigger på muligheder, bevæger vi os væk fra det interne, og kigger i stedet på de eksterne forhold, der gør sig gældende. Her kigger man på mulighederne og vurderer hvad der i organisationens omverden, kan give nogle særprægede fordele. 

Det kendetegnende ved eksterne muligheder er, at man ikke selv kan kontrollere eller skabe dem, men til gengæld kan man observere dem og udnytte dem. Dette kan være elementer som konjunkturændringer, nye teknologier, øget globalisering, nye love og eller lempelser.

Threats – Trusler

Modpolen til mulighederne er T – Threats, eller trusler. Her kigges igen på hvilke eksterne faktorer der gør sig gældende, men modsat tidligere, så denne gang på hvilke der udgør trusler for organisationen. Truslerne for en virksomhed kan være mulighederne for en anden, og der er derfor ikke ét prædefineret svar på disse to forhold. Du bør derfor altid kigge på den aktuelle omverden for den enkelte organisation, da de relevante eksterne forhold kan være forskellige fra organisation til organisation.  

INTERNE FORHOLD
(S) Strengths – Styrker(W) Weaknesses – Svagheder
EKSTERNE FORHOLD
(O) Opportunities – Muligheder(T) Threats – Trusler

Hvornår bruger man en SWOT analyse?

En SWOT-analyse bruges til at skabe et øjebliksbillede af virksomheden i forhold til en bestemt situation. Formålene med analysen kan være mange, og netop grundet analysens alsidighed, kan den bruges i utroligt mange situationer. Dette kan f.eks. være i forbindelse med udvikling af forretningen, og undersøgelsen af hvordan man måske kan hæve bund- eller toplinjen i virksomheden. Det kan også være i forbindelse med revurdering af gamle interne politikker, hvor man i stedet ønsker at tilpasse organisationens nuværende situation. Derfor kan man i grove træk sige, at i de fleste tilfælde hvor man skal lave en ændring eller træffe en beslutning i virksomheden, “kan” en SWOT gøre sig gældende. Hvor relevant den dog er for den enkelte situation, er en vurderingssag, og man må gøre op med om udarbejdelsen af analysen, er den bedste brug af ens tid. 

Hvordan laver man en SWOT-analyse?

SWOT analysen laver man ofte til en start i en tabel der ser ud som nedestående.

INTERNE FORHOLD
(S) Strengths – Styrker(W) Weaknesses – Svagheder


EKSTERNE FORHOLD
(O) Opportunities – Muligheder(T) Threats – TruslerI hver boks skriver man i punktform de gældende faktorer inden for hver af de 4 områder. Man bestemmer selv, hvor mange punkter man ønsker at fylde i, men ofte har man 3-5 punkter i hver kasse. Sørg for at punkterne er forståelige og klare, men korte. Det skal gerne kunne holdes til en kort sætning på 2-4 ord, eller blot et enkelt ord hvis man kan. Når man har fyldt alle boksene, er det tid til at uddybe punkterne. Det gør man enten i et skriv for sig, eller under ens analyse tabel. Her kan man forklare de udvalgte punkter dybere, så det er lettere for andre parter at forstå, hvad og hvorfor du har valgt den enkelte punkter. 

SWOT-analyse møde

Hvor lang skal en SWOT analyse være?

Det kan være svært at afgøre, hvor lang en SWOT-analyse skal være. Der er ingen fast længde, der skal overholdes, og det kommer meget an på formålet. Laver du en SWOT-analyse som en del af en handelsskole opgave, så er der sikkert noget formalia ift. opgavens længde, som skal overholdes. Udarbejder du derimod en SWOT ifbm. udvikling eller analyse af strategien i din virksomhed, så kan det være noget andet. Det vigtigste er, at analysen er til at forstå og giver et klart overblik og indsigt i de belyste punkter. 

Dog må den heller ikke være for lang.

SWOT er som sagt en analyse, der skal give et hurtig overblik, og ikke en der fortæller dig hvad eller hvordan, du fører din strategi ud i livet. Derfor skal du også huske at begrænse dig, så analysen ikke tager for meget af din tid. 

Fordele og ulemper ved SWOT

SWOT analysen kan være god, men den er ikke perfekt. Der er både fordele og ulemper ved den, og det er vigtigt, du tager højde for disse, inden du kaster dig over analysen. På den måde sikre du nemlig, at analysen også er passende til dit formål. Du spilder derfor ikke tid på noget, der måske er unødvendigt, eller ikke tjener det formål du ønskede. 

Pros

  • Hurtig
  • Alsidig
  • Giver et godt overblik

Cons

  • Her og nu billede
  • Inside-out perspektiv
  • Simpel

Afrunding

SWOT-analysen er en god, nem og hurtig analyse, der kan give dig et overblik over forskellige situationer i din virksomhed. Den har dog sine klare begrænsninger, og det er vigtigt, du tager højde for disse. Man kan hurtig komme til altid at tye til en SWOT-analyse på grund af dens alsidighed, men her er det vigtigt, du vurderer relevansen. Med det sagt, så er det den kritiske og analyserende tankegang, som du skal have ifbm. udarbejdelsen af analysen. En sund disciplin, når du kigger på din virksomhed. 

Tidligere artikelHoldingselskab – Dette skal du vide!
Næste artikelGini-koefficient – Hvad er Gini koefficienten?