Et aktieselskab, også kendt som A/S, er en virksomhed, hvor dem der har købt en aktie, ejer en del af firmaet. Det betyder også, at i en A/S virksomhed, hvis det skulle ske, at virksomheden gik konkurs, så har man kun ansvar for sine egne aktier. Det vil sige, at hvis et firma går under og de har 200 kr i banken og 100 kr. i værdier, men virksomheden skylder over 1000 kr, så går den resterende gæld ikke ud over ejerne. 

For at starte et aktieselskab, skal du putte 400.000 kr. i firmaet, du kan både bruge aktiver eller kontanter så hvis du ikke helt har 400.000 kr., men du har nogle computere osv. kan du ogsåbruge dem. Du kan både starte et aktieselskab alene eller sammen med andre.

Hvem styrer et aktieselskab?

Dem der leder virksomheden, er delt i 2. Den første del er en bestyrelse, som er valgt af ejerne af virksomheden. Hvis virksomheden har over 35 ansatte, har de ansatte ret til at vælge 1/3 af medlemmerne. Altså hvis en bestyrelse består af 12 medlemmer må de ansatte vælge 4. Disse medlemmer er bedre kendt som medarbejderrepræsentanter. 

Bestyrelsen i et aktieselskab er dem, der tager sig af opgaver, der kan ses langt ud i fremtiden.

Den anden del, af dem der leder virksomheden, er kendt som en direktion. Det er dem, som tager sig af at lede virksomheden i dagligdagen.

Direktionen er udpeget af bestyrelsen. Medlemmer af direktionen må gerne også være i bestyrelsen, men der må ikke være et flertal af folk fra direktionen i bestyrelsen, og de må ikke være i positioner som formand og næstformand.

Hvordan beskattes et aktieselskab?

Et aktieselskab beskattes,som sin egen enhed. Såfremt der er overskud, hvis du er ejer og ansat i firmaet, så får du løn som alle andre og du betaler skat som en almindelig lønmodtager.

Den måde, man som ejer, ellers kan komme til at betale skat, er, hvis virksomheden udbetaler aktie udbytte.

Hvad er et apportindskud?

Hvis du ikke har 400.000 kr. til et aktieselskab eller hvis du ikke har 40.000 kr. til et anpartsselskab, kan du også bruge dine aktiver. Dette kaldes et apportindskud – altså f.eks. hvis du har et mekaniker firma, så vil du kunne bruge dit værktøj. Hvis du gør dette, skal du bare være opmærksom på, at ejerskabet af værktøjet går fra dig til virksomheden.

Hvad er selskabsloven?

Selskabsloven omhandler, hvordan aktieselskaber, anpartsselskaber, og iværksætterselskaber skal styres. Selskabsloven omhandler også, hvem der kan blive ejer og hvor meget en ejer må eje af firmaet.

Hvad er godt ved et aktieselskab?

Det gode ved et aktieselskab er, at du kan have ligeså mange ejere, som du vil – og at et aktieselskab er sin egen enhed. Det vil sige, hvis det skulle gå konkurs, taber du kun de penge eller aktiver, du har puttet i virksomheden.

Hvad er forskellen på et aktieselskab og et anpartsselskab?

Et aktieselskab er lidt kendt som den større version af et anpartsselskab, men der er nogle ting, hvor der er forskel.

  • For at stifte et aktieselskab skal du have 400.000 kr. i virksomheden, og i et anpartsselskab skal man kun have 40.000 kr. 
  • Et aktieselskab skal have en bestyrelse. Det skal et anpartsselskab ikke, men begge skal have en direktion.

Hvorfor lave et aktieselskab?

Grunden til at nogle vælger at lave et aktieselskab, kan være fordi de har nået til et punkt, hvor firmaet måske er blevet så stort, at de gerne vil vise evt. banker osv, at de er troværdige, fordi som aktieselskab skal man have 400.000 kr. i indskud.

Det kan også være, at man som ejer ikke vil stå at skulle hæfte for evt. et lån man er nødt til at tage til sin virksomhed. Det kan man undgå, fordi at et aktieselskab er sin egen enhed. Det betyder, at hvis en virksomhed går konkurs, så mister du ikke flere penge, end du har puttet i din virksomhed.

Hvad er fordelene og ulemperne ved et aktieselskab?

Fordele for aktieselskab?

Fordelene ved et aktieselskab er, at man som ejer, ikke kan tabe mere end det, man putter ind i virksomheden. Det betyder, at du ikke risikere at have gæld resten af dit liv, hvis du går konkurs – og det samme kan aktionærerne heller ikke.

Derudover kan det ses som en god ting, for folk der kigger ind i virksomheden udefra, at der er puttet 400.000 kr. ind i virksomheden.

Ulemper for aktieselskab?

Nogle af ulemperne ved et aktieselskab er f.eks, at et aktieselskab skal følge selskabsloven, som har nogle strenge regler omkring, hvordan virksomheden skal ledes mhp. bestyrelse osv. Udover det, kræver det jo også, at der er en del penge (400.000 kr.) i virksomheden, for at man kan starte den. Som kan være med til at skræmme nogle virksomheder væk.

Hvordan besluttes årets udbyttebetaling i et aktieselskab

Årets udbyttebetaling skal komme fra virksomhedens overskud, og besluttes til generalforsamlingen.

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er lidt ligesom et aktieselskab. Det handler også om, at man som ejer eller flere, skal putte penge i virksomheden, men ved et anpartsselskab er beløbet kun på 40.000 kr. – og ikke på 400.000 kr. som ved et aktieselskab. 

Virksomheden er også sin egen enhed. Så i tilfælde af at virksomheden går konkurs, mister du kun de penge, du har puttet i virksomheden. 

I et anpartsselskab behøves der ikke at være en bestyrelse, men der skal være en direktion.

Hvad er fordelene ved et anpartsselskab?

I et anpartsselskab skal du kun have 40.000 kr. i virksomheden. Dette gør det muligt for selv mindre virksomheder, der ikke er så store endnu, at starte op. 

Det kan også være en fordel, at et anpartsselskab er sin egen enhed. Så kommer du ikke til at tabe mere, end de penge du har puttet i virksomheden. I tilfælde af at virksomheden går konkurs, så kommer du ikke til at ende op med gæld resten af dit liv.

I et anpartsselskab skal man også kun have en direktion. Det er ikke lovpligtigt, at man skal have en bestyrelse også. Det kan for nogle personer være en fordel, da det giver anpartshaverne mere kontrol.

Det kan også være en bonus, at du som ejer af et anpartsselskab, er ansat i virksomheden. Så modtager du løn, som alle andre.

Hvad er et aktionærlån?

Et aktionærlån er, når et aktieselskab laver et lån til en aktionær. De kan også lave et lån til et medlem af ledelsen eller tæt familie af ledelsen – såsom en ægtefælle eller et barn, dog ikke søskende. 

Et aktieselskab kan også låne ud til et datterselskab, dog må man ikke låne penge til et datterselskab for så at låne til en aktionær. Det er også vigtigt at huske, at aktionærlån til en person skal beskattes enten som løn eller som aktieudbytte.

Er et A/S altid børsnoteret?

Nej, et aktieselskab er ikke altid børsnoteret. Det er op til ejerne, der har startet virksomheden, om det skal børsnoteres.

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab, eller et IVS, er en virksomhedsform der er blevet udfaset. Men det var en virksomhedsform for iværksættere, der ikke havde 50.000 kr. til at stifte et anpartsselskab – men samtidig heller ikke ville lave en enkeltmandsvirksomhed. Det kostede nemlig kun 1 kr. at stifte et iværksætterselskab.

Ligesom ved et anpartsselskab og aktieselskab er et iværksætterselskab sin egen ting. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, kan du kun tabe, hvad du har puttet i din virksomhed. Det gjorde det et godt valg for mange iværksættere, da man ikke skulle sætte hele sin økonomi på spil for at forsøge at starte en virksomhed.

Hvis du når op over 50.000 kr. i firmaet, kunne du evt. lave det om til et anpartsselskab, men hvis du ikke ville dette, kunne du også trække det årlige overskud ud af virksomheden. Dog skulle man huske på, at indtil virksomheden havde 50.000 kr, skulle man spare 25% op hvert år af overskuddet i virksomheden.

I et iværksætterselskab er det heller ikke nødvendigt at have en bestyrelse eller en direktion.

Hvilke fordele er der ved en enkeltmandsvirksomhed?

Du kan starte en enkeltmandsvirksomhed, uden at skulle give et indskud. Det vil sige, at selvom at du har 0 kr, kan du starte en enkeltmandsvirksomhed. Udover det kan man starte en enkeltmandsvirksomhed helt alene, hvilket for nogle personer ville være et stort plus.

En enkeltmandsvirksomhed er heller ikke underlagt selskabsloven, så du skal ikke offentliggøre dine regnskaber eller have en revisor til at lave dem for dig. Du har også som ejer det sidste ord i en enkeltmandsvirksomhed.

Hvornår skal jeg betale skat af en enkeltmandsvirksomhed?

Du skal betale skat af overskuddet i din enkeltmandsvirksomhed. I en enkeltmandsvirksomhed laver du ikke løn til dig selv, fordi alt overskuddet i dit firma er din løn. Derfor skal du også huske at regne skat med i dit overskud og lægge nogle af pengene til side.

Tidligere artikelAlt du skal vide om forskudsopgørelse
Næste artikelMarkedsføring af tabubelagt emne