Hvad er SMUK modellen?

SMUK modellen, også kaldet SMOK modellen, bruges til at udvælge og vurdere målgrupper indenfor marketing. Modellen er en af de mest udbredte modeller inden for segmentering og marketing, og er derfor også ofte at finde i pensum på de fleste danske handelsskoler. 

Hvad står SMUK for?

Som med så mange andre modeller, så er SMUK et akronym, hvor hvert bogstav forklarer et område eller en sektion af modellen.

Det er altså ikke, fordi modellen er pæn, men derimod er der en dybere mening med hvert bogstav. 

S-M-U-K står helt præcis for:

S = Størrelse og vækst

M = Muligheder for bearbejdning

U = Udgifter ved bearbejdning

K = Konkurrencesituation i segmentet

Når modellen beskrives som SMOK modellen, er dette blot, fordi at udgifter i stedet betegnes som omkostninger

Vi vil nedenfor komme nærmere ind på hver enkelt af de fire områder.

Størrelse og vækst

Det første punkt modellen vil have dig til at overveje, når du skal vurdere og analysere målgrupper, er; størrelse og vækst. De to områder modellen vil have dig til at vurdere, er hvor mange, er der i målgruppen, hvad er deres købekraft, og hvor meget vækster den?

Dette har nemlig indflydelse på, den købekraft målgruppen har nu og i fremtiden, og er derfor afgørende i vurderingen af sin målgruppe.

Størrelse er ikke alt, når det kommer til målgrupper. Men det kan være et vigtigt parameter i vurderingen af en målgruppe. Jo større en målgruppe er, desto flere potentielle kunder vil den indeholde. Du skal dog ikke bare forsøge at gøre din målgruppe så stor som mulig, da det vil give udfordringer og konsekvenser, som du vil se i de følgende punkter. 

Det andet element under S er vækst. Vækst fortæller noget omkring udviklingen i den givne målgruppe. Bliver din målgruppe større eller mindre med tiden, og i hvilket tempo. En lille målgruppe med en høj vækst kan derfor godt være interessant for en virksomhed, der tænker langsigtet. 

Når du vurderer ud fra punktet –  størrelse og vækst, skal det selvfølgelig sættes i forhold til det, du har fundet ud af i de andre punkter. Men som udgangspunkt vil en målgruppe med større købekraft altid være mere interessant end en med en lille købekraft. Ligeledes er en voksende målgruppe mere interessant end en målgruppe i tilbagegang eller stilstand. 

Muligheder for bearbejdning

I dette punkt kigges der på, hvilke muligheder du har for at nå ud til målgruppen og på den måde påvirke dem. Der er altså her tale om, hvilke medier du kan gøre brug af til at markedsføre dit produkt overfor målgruppen. Her skal du ind og vurdere på, hvor præcist det pågældende medie rammer dit segment og hvor mange medier/muligheder du har for at påvirke segmentet. 

Det er her en fordel, at din målgruppe kan rammes præcis via et medie, da det vil betyde, at du har en større mulighed for at påvirke dit udvalgte segment. Derudover vil det være en fordel, at du har mere end én mulighed for at påvirke segmentet. Dette kan være igennem flere forskellige medier, såsom, avis, radio, online etc. 

Sådan som verden ser ud i dag, vil de online medier og muligheder ofte være at foretrække. Online annoncering kan i dag målrettes meget direkte, hvilket gør det rigtig attraktivt. Der findes dog også flere forskellige medier indenfor online/digital annoncering. Dette kan f.eks. være sociale medier, google, email, influencers m.fl. 

Udgifter ved bearbejdning

Markedsføring er ikke gratis, og det er derfor vigtigt at vurdere de udgifter/omkostninger, der er forbundet med at nå din udvalgte målgruppe. Pris er dog ikke alting, da det er afgørende, hvad du får for de penge, du giver. Dette punkt skal derfor særlig holdes op imod ovenstående punkt omkring muligheder. En høj pris kan nemlig godt være acceptabel, hvis du rammer din målgruppe super præcist og med en høj påvirkningskraft. Du vil dog som oftest være på udkig efter den bedste kombination af præcis målretning og lave udgifter/omkostninger. 

Dette vil i mange tilfælde være online markedsføring. Mulighederne indenfor online markedsføring kan gøres mere præcist end mulighederne indenfor offline markedsføring. Derudover vil det som regel også altid være billigere, da du ikke skal betale for at “ramme” andre, end præcis dem du ønsker at ramme. 

Konkurrencesituation i segmentet

Sidst men ikke mindst skal du overveje konkurrencesituationen i dine udvalgte segmenter. Konkurrence skal her ses som, hvor mange andre der markedsfører sig mod samme segment, hvor store de pågældende konkurrenter er, og hvor længe de har været på markedet. Hvis konkurrencesituationen i dit udvalgte segment er for hård, vil du have svært ved at nå igennem til målgruppen med dine budskaber. 

En hård konkurrencesituation vil være, hvis der er mange store konkurrenter, der går efter segmentet, som har eksisteret i mange år. Dette ville nemlig ofte betyde, at de har et større budget til at bearbejde segmentet. Deres alder kan også betyde, at de har skabt noget kundeloyalitet, og jo flere der er, jo flere skal du konkurrere imod. 

Kig derfor efter et segment hvor konkurrencesituationen er lav, medmindre du har nogle særligt unikke fordele at slå på. 

SMOK modellen

Hvordan laver man en SMUK model?

SMUK modellen laves ved at gennemgå de fire ovenstående elementer for hver af dine udvalgte segmenter. Når du har analyseret segmenterne ud fra de fire elementer, skal du efterfølgende sammenligne og vurdere dem. Segmenterne skal vurderes ud fra, hvad der er mest attraktivt for den pågældende virksomhed, og der er derfor ikke ét rigtig facit. 

SMUK modellen skal bruges til at belyse, hvilket segment der skal prioriteres, men ikke nødvendigvis at du skal udelukke de andre. SMUK modellen hjælper dig derfor med at sammenligne og prioritere hvilke elementer, du ønsker at lægge mest vægt på, og hvilke der giver dig de bedste muligheder. 

Når du har arbejdet dig igennem alle elementerne i modellen, skulle du gerne have en klar fornemmelse af hvilket eller hvilke segmenter, der skal indgå i virksomhedens målgruppe. Efterfølgende vil der kunne arbejdes nærmere med en decideret målgruppestrategi. 

Hvornår bruger man SMUK modellen?

Modellen benyttes, når en virksomhed skal evaluere hvilke segmenter i deres målgruppe, der er mest favorable at fokusere på. 

I forbindelse med en studieopgave vil SMUK modellen oftest anvendes til besvarelse af spørgsmål som:

  • “Vurder virksomhedens målgruppe”

Her vil du ofte blive givet en eller flere målgrupper, hvor du kan benytte modellen til at vurdere hvorvidt, den givne målgruppe er ideel for virksomheden.

  • “Udvælg en eller flere målrgruppe(r) for virksomheden”

Her vil du ofte have til opgave at udvælge en eller flere målgrupper for virksomheden, og SMUK modellen kan her bruges til at argumentere for dine valg.

Hvor lang skal en SMUK model være?

Der er er ikke en fast længde på, hvor lang SMUK skal være. 

Er det som del af en opgave, vil du ofte have en givet formalia du skal holde dig indenfor.

Udarbejder du SMUK modellen i virksomhedsregi er det vigtigste at du analysere og beskriver hvert element grundigt nok til at du kan lave en reel vurdering målgruppen. Jo bedre du for beskrevet hvert punkt, jo bedre kan du sammenligne segmenterne og udvælge den mest optimale målgruppe. 

Fordele og ulemper ved SMUK modellen

Selvom SMUK modellen er populær og har mange fordele, så er der også nogle ulemper ved at bruge den. Disse bør du tage højde for og tage med i dine overvejelser for at få det meste reelle billede. 

Pros

  • Godt overblik
  • Nem at lave
  • Hjælp til segmentering

Cons

  • Baseres på mange antagelser
  • Digitalt annoncering kan give dig mulighed for at teste i stedet for vurdere på forhånd
  • Et trin i en process og ikke et komplet svar
Tidligere artikelEuro tegn – sådan laver du euro tegnet
Næste artikelKloakservice – en service du ikke vidste, du behøvede!