Da den fælles europæiske valuta Euroen blev skabt, betød det også fødslen af det officielle euro tegn (€). Euro tegnet er ligesom f.eks. dollar- og pundtegnet et valutasymbol, og tilkendegiver ved sin anførsel valutaen af et beløb uden behovet for at skrive det i bogstaver. 

Af denne grund blev det kort efter muligt at lave symbolet digitalt på sin computer eller telefon. 

Hvordan laver man euro tegn på sin computer

Hvordan man laver euro tegnet på sin computer, afhænger af, hvilket styresystem ens computer har, samt hvilket layout ens tastatur har. På telefonen vil man ofte kunne tilgå euro tegnet ved at gå til symbol oversigten på sit tastatur, hvor tegnet gerne skulle fremgå på alle danske telefoner. 

På computeren er der som sagt forskellige genvejstaster afhængigt af, om man har Windows eller Mac. 

Euro tegn – Windows

Euro tegnet kan på Windows computere laves på flere forskellige måder. Da symbolet ofte ikke er repræsenteret blandt symbolerne på keyboard layoutet, kan det være lidt svært lige at finde ud af, hvordan man laver det. 

De forskellige måder man kan lave euro tegnet på, er ved at trykke:

  • AltGr + E
  • Ctrl + Alt + E
  • Alt + 0 1 2 8 *

*(Denne kombination kan dog variere afhængigt af de lokale indstillinger i dit windows system)

Euro tegn – Mac OS

På Mac er det en smule nemmere. På de fleste Mac tastaturer med dansk eller nordisk layout kan du finde et euro tegn på sammen med tallet 4 (gælder ikke numpad). 

Det er derfor noget hurtigere at finde og det eneste du blot skal trykke er:

  • Shift + 4

Hvis du ikke kan lave euro symbolet – Brug ISO koden

Hvis du ikke har mulighed for at lave eurotegnet, når du skal indikere, at der er tale om euro, bør du i stedet bruge den officielle ISO kode. 

ISO

ISO er den Internationale Standardiseringsorganisation og har det formål at sørge for nogle fælles standarder, der kan bruges på verdensplan. Dette er alt fra standard størrelser på ting, som vi f.eks kender det fra størrelser som A3, A4 osv., Men det gælder også standarder for kvalitet og koder. 

ISO 4217

Denne ISO standard er skabt for at lave en standardisering af valutakoder. I det tilfælde af at man ikke kan lave valutasymbolet eller en valuta ikke har et symbol, er disse standardkoder skabt, så det altid er muligt at anføre hvilken valuta der er tale om. 

ISO koden for euroen er: EUR

Kan du derfor ikke lave euro tegnet, bør du i stedet benytte denne kode til at anvise, der er tale om euro. 

ISO koden for Danske Kroner er: DKK

Euro tegn på euro seddel

Designet

Designet af euro tegnet bygger på den græske bogstav epsilon. Det er i grove træk er det samme som eurotegnet dog blot med en enkelt streg i midten. Det græske ‘E’ skulle være en reference til Grækenlands rolle i ophavet af den europæiske civilisation og E værende det første bogstav i ordet ‘Europa’. De to tværgående parallele linjer repræsenterer stabiliteten af euroen. 

Designet blev første gang præsenteret til offentligheden af den europæiske kommission i december 1996. Designet var en del af 32 fremlagte forslag, men endte efter en længere udvælgningsproces med at være det foretrukne valg. Al information angående designs og designere i processen omkring euro tegnet er holdt hemmeligt for offentligheden og ingen ved derfor, hvordan de andre forslag så ud, eller hvem der har designet dem. 

I forbindelse med den offentlige introduktion til euro symbolet, kunne man se symbolet i en helt klar gul farve omgivet af blå. Farverne var nøje specificeret af Den europæiske kommission, og skulle bruges i alt trykt materiale relateret til introduktionen. Farverne har siden da hængt ved i kendetegnet af symbolet, og farve kombinationen kendes også fra Den Europæiske Unions flag. 

Euroen

Euro tegnet er som tidligere nævnt symbolet for den fælles valuta i eurozonen – Euroen. Valutaen bliver i dag brugt af 19 EU-lande, og 6 lande der endnu ikke er med i EU. Disse lande har alle valgt at udskifte deres tidligere lokale valuta, til den nye møntenhed, Euro. 

Dog var der flere lande i Eurozonen, heriblandt Danmark, der stemte nej til at skifte til euroen. De har derfor i dag stadig deres egen nationale valuta. 

De 19 lande i eurozonen der benytter sig af euroen og derfor er medlemmer af Den Økonomiske og Monetære Union er:


Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig

De 6 lande der endnu ikke er med i EU, men stadig benytte euroen er:

Bulgarien, Kroatien, Rumænien, Polen, Tjekkiet og Ungarn

Fastkurspolitik

Mange af de lande der har valgt ikke at skifte til euro, men derimod at beholde deres lokale valuta. De har dog aftalt en fastkurspolitik omkring euroen. En fastkurspolitik betyder, at man til en vis grad binder de to valutaer til hinanden. Således kursforholdet imellem de to valutaer fastholdes. Dette betyder i Danmark, at Euro kursen altid holdes tæt på 7,46038 pr. 1 Euro. Det højeste den Danske Krone kan svinge i forhold til kursen på euroen, er +/- 2,25%. Dette betyder, at 100 euro maksimalt kan være 762,823 DKK værd, og minimalt 729,252 DKK. 

Fastkurspolitikker laves ofte for for sikre den interne handel mellem to lande, da risikoen for pludselig kursfald og/eller -ændringer fjernes. 

Tidligere artikelTopskat – Hvornår betaler man topskat?
Næste artikelSMUK modellen