Topskat er en situationsbestemt ekstra beskatning, der afgøres ud fra din indkomst. Topskatten gør sig gældende, når din indkomst overstiger en politisk fastlagt grænse, og er derfor ofte noget, der kun forbindes med de mest velhavende i samfundet. 

Men er det nu kun de rigeste der rammes, og hvornår skal man egentlig betale topskat?

Det er nogle af grundene til, hvorfor politikere ofte diskuterer både topskattegrænsen og procentsatsen – og det kan du læse meget mere om i denne artikel. 

Hvad er topskat?

Den største skatteindtægt i Danmark er indkomstskatten, der står for langt den største del af de danske skatter. Ifølge Danmarks statistik (DST) udgør indkomstskatten 55% (2018) af de samlede danske skatteindtægter. I indkomstskatten ligger der sig dog en ekstra skat – Topskat. Topskatten er en indkomstbestemt ekstra beskatning, der bliver pålagt din indkomst, hvis den overstiger et fastlagt loft. Dette loft eller indkomstgrænse er politisk bestemt og kan derfor ændre sig fra år til år og regering til regering. Det samme gør sig gældende for topskatteprocenten. Den danske topskat har det formål at få de mest velhavende danskere, altså de med den højeste indkomst, til at bidrage med yderligere midler til det danske velfærdssamfund. 

Topskat: Historien

Topskat blev ved sit navn indført som en del af den skattereform, der blev vedtaget i 1993. Topskatten gik ind og afløste det progressive statskattesystem, sammen med bund- og mellemskatten. På det tidspunkt lød topskatten på 12,5%, men blev over de efterfølgende 2 år, hævet til de 15% den ligger på i dag. 

Dengang var grænsen for topskat dog en helt anden, og det topskattefritagede indkomstloft er steget i takt med lønudviklingen. Dengang skulle man “blot” have en indkomst over 234.000 kr. om året, før du skulle betale topskat.  

Hvornår skal man betale topskat?

Indkomstgrænsen man skal overstige for at skulle betale topskat, er på 531.000 kr. (2020), efter man har fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Du skal altså have en årlig indkomst over en halv million, før din indkomst kan blive påvirket af topskatten. Dette svarer til en månedlig indkomst på 44.250 kr., hvis man omregner det.  

Hvor meget betaler man i topskat?

Topskatten i Danmark er på 15% (2020), som du skal betale yderligere i skat, hvis din årlige indkomst ligger over indkomstgrænsen for topskat. De 15% ekstra i skat, trækkes fra den del af din indkomst der overskrider grænsen for din årlige lønindkomst. Det vil altså sige, at du skal betale 15% ekstra i skat af alt indtjening efter 531.000 kr. De 15% lægges altså ovenpå din normale trækprocent, på hvad end beløb du måtte tjene over indkomstgrænsen på 531.000 kr. 

Skatteloftet

I Danmark har vi det, vi kalder et skatteloft. Skatteloftet er lavet som en max grænse, for hvor meget du kan komme til at betale i skat, når man ligger bundskat, kommune skat, arbejdsmarkedsbidrag og topskatten sammen. Det betyder, at selvom topskatten er på 15%, er det ikke sikkert, at det reelt er det, du kommer til at betale i topskat. Hvis du med en topskat på 15% samlet overgår skatteloftet, sænkes topskatten til du når grænsen for skatteloftet. 

Skatteloftet i Danmark har en sats, der hedder 52,06% (2020), som er det absolut maksimale, din indkomst kan blive beskattet – uanset hvor meget du tjener. Skatteloftet er også kendt som det skrå skatteloft. Det skrå skatteloft har det med at blive ændret alt afhængigt af den siddende regering, og loftet kan altså derfor både stige og falde. 

Hvordan slippper jeg for at betale topskat?

Du kan som udgangspunkt ikke slippe for at betale topskat, hvis din årlige indkomst er på en størrelse, der gør den topskattepligtig. Du ville derfor skulle nedsætte din indkomst for at slippe for helt at betale den. 

Det der kan gøre, at man ikke skal betale topskatten, er følgende:

  • Indkomst under 531.000 kr. årligt.
  • Samlet indkomstbeskatning over 52,06% (nedsat topskat)

En af mulighederne man har, hvis man ønsker at få sin indkomst under topskattegrænsen, er ved at øge sin indbetaling til pension. Du kan nemlig opnå et skattemæssigt fradrag, ved at indbetale flere penge til pension, som kan resultere i, at du når under indkomstgrænsen for topskat. Der er dog en grænse på 62.172 kr. ekstra hvert år, som du må indbetale til din pension. Det er derfor inden for dette spænd, du skal ligge over topskattegrænsen, før at du kan drage fordel af denne metode. 

Hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, så har du også en anden mulighed. Da resultatet i en personligt ejet virksomhed ses direkte forbundet med ejerens løn, kan man her opleve at skulle betale topskat, hvis resultatet gør sig gældende for det. Dog kan man blive en del af en virksomhedsordning for at undgå dette. Det som en virksomhedsordning giver mulighed for, er at flytte overskydende resultat fra et godt regnskabsår til et mindre godt regnskabsår. Der er altså her mulighed for at undgå topskattegrænsen ved at fordele det gode resultat ud på flere år.

Hvor mange betaler topskat?

Topskatten er altså lavet for, at de mest velhavende bidrager ekstra til det danske velfærdssamfund, men hvor mange er egentlig i denne kategori?

Procentvis er det ikke mange danskere, der ligger over indkomstgrænsen, og det er derfor kun omkring 8,7% af den danske befolkning, der skal betale topskat. 

Det vil altså sige, at det kun er lige omkring 500.000 danskere, der har en indkomst høj nok til at skulle betale topskat. 

Tidligere artikelAnpartsselskab (ApS) – Hvad er et anpartsselskab?
Næste artikelEuro tegn – sådan laver du euro tegnet